PJ1 Lesson 1

Pro vývoj použijeme primárně eclipse (http://www.eclipse.org/)

Java technologie

JDK – Java Development Kit – obsahuje soubor základních nástrojů pro vývoj aplikací pro platformu Java.

JRE – Java Runtime Environment- programy a knihovny potřebné pro běh programů vytvořených v Javě (součást JDK).

JVM – Java Virtual Machine – zpracovává mezikód (Java bytecode), který je obvykle vytvořen ze zdrojových kódů programovacího jazyka Java.

JAR – Aby mohla být aplikace spuštěna v JVM musí být zkompilována do standardizovaného a přenosného binárního formátu (*.class), pro snadnější distribuci rozsáhlých aplikací je možné zabalit více souboru do jednoho souboru typu *.jar.

Zdrojové soubory pro cvičení: lab01.zip

Úkoly na toto cvičení:

  • Opravte kompilační chyby, odzkoušejte debug (vložte breakpoint a spusťte debug F11).
  • Vytvořte instanci třídy Rectangle,Triangle, Eclipse, Arc (výchozí pozice nebo na libovolné pozici a rozměru).
  • Odzkoušejte posouvání objektů voláním metod (move, erase, paint).
  • Vytvořte libovolnou třídu (Strom, Dum), která při konstrukci instance v konstruktoru vytvoří své části, např. kmen (hnědý Obdélník) a korunu (zelená Elipsa).


Možnosti kompilace (konzole)

javac.exe -d .\build *.java     //-d  definuje adresář pro class soubory, musí existovat

java Run                                   //  spuštění aplikace

jar.exe cvf test.jar *               // c nový archiv, v generování výstupu, f jméno archívu

 

Package (balíčky) se používají pro seskupování souvisejících objektů a souvisí to s oblastí jmen (C++ namespace). Jméno třídy odpovídá jménu souboru, ve kterém je definována třída. Jméno balíčku odpovídá adresáři, kde je daná třída umístěna.Pokud balíček neuvedete, bude třída součástí nepojmenovaného standardního balíčku (u malých aplikací).

Statické proměnné (proměnné třídy) existují pouze jedenkrát pro celou třídu, a to i v případě, že neexistují žádné její instance.

Statické metody (metody třídy) jsou součástí třídy a lze je volat, aniž by byla vytvářena instance třídy.

JavaFX je softwarová platforma určena pro tvorbu GUI, která by měla nahradit Swing. Je určena pro tvorbu webových aplikací, klasických desktopových aplikací, aplikací pro mobilní zařízení apod. Budeme se ji zabývat v následujících cvičeních.