Download

Kinect & Blender (GNU General Public License)

[kinect.rar] RAR Archive (600 kB) Windows

[kinect_data_import.py] Addon “Kinect Data Import”

[kinect2.rar] RAR Archive (600 kB) Windows (two skeletons)

[models] models

[kinect2.rar] (31.1.2013) RAR Archive (600 kB) Windows (two skeletons)

two skelet