PJ1 Lesson 5s

lab05.zip

Výjimky

Demonstrace práce s výjimkami – odchycení výjimky metody Scanner.nextInt() pokud není na vstupu int.

Vytvořit metodu, která načte int. Pokud není zadán vhodný vstup, tak se to oznámí uživateli a pokračuje se v načítání.

try{
    c=a/b;
}catch (Exception e){
    System.out.println("....");
}

Pole

Demonstrace práce s polem – deklarace, vytvoření, přístup k prvkům, procházení.

Ukázat deklaraci vícerozměrného pole – stejně/nestejně dlouhé řádky.

Vytvořit metodu pro výpočet absolutní hodnoty vektoru pro vektor zadaný polem.

Naprogramovat násobení matic.

int[] pole = new int[10];
pole[0] = 1;
for (int i = 0; i < 10; i++) {
  pole[i] = i + 1;
}

ArrayList

Demonstrace práce s ArrayList-em – deklarace, vytvoření, přístup k prvkům, procházení.

Zajistěte to, že pokud je vybráno mazání, tak se při kliknutí do plátna smaže daný obrazec – použijte ArrayList.

private ArrayList<Tree> forest;
les.add(someTree);
for (Tree i : forest) {
        i.move();
    }

Úkol

1. Upravte kódy tak, aby se vytvářel jeden z obrazců, které jste vytvářeli v předchozích úlohách.

2. Upravte vytváření obrazců. Pokud je vybrána volba „create“, tak se při prvním kliknutí do plátna zvolí pozice pro levý horní roh, a při druhém kliknutí pozice pro pravý dolní roh (spočítá se šířka a výška obrazce). Pokud vybraný pravý dolní roh má x-ovou nebo y-ovou souřadnici menší než levý horní roh, tak se informuje uživatel o neplatném výběru a pozice se vybírá znovu.

3. Dodělejte akci pro přesun obrazce – při prvním kliknutí se vybere obrazec a při druhém kliknutí se obrazec přesune na novou vybranou pozici.

4. Dodělejte akci pro modifikaci obrazce – při prvním kliknutí se vybere obrazec a při druhém kliknutí se zvolí nový pravý dolní roh obrazce (spočítá se nová šířka a výška; provede se ošetření nekorektních souřadnice jako v bodě 2.).