URO cviceni Java 1

1. Obhájení prvního projektu.

2. Úvod do Javy “Kalkulačka”.

Pro pochopení některých příkladu v jazyce JAVA můžete využít jednoduchý tutoriál (popř. tutoriál na java.sun.com)

tutoriál: java_tutorial.zip [13,6 MB]

3. Vytvořte pro začátek jednoduchou kalkulačku v prostředí JAVA (Swing).

šablona kalkulačky cviceni_java_1.zip [9,56 kB]

prezentace ze cvičení cvicen_java.pdf

4. Měli by jste již mít část svého prvního projektu podle vámi navrženého GUI, je vhodné to zkonzultovat s cvičícím (nejlépe na cvičení).

5. Layout Management a defaultní vlastnosti

FlowLayout

Vkládá komponenty na řádek zleva doprava dokud je na řádku místo, pak pokračuje dalším řádkem. Každý řádek je vycentrovaný. Řídí se tzv. preferred size atributem komponenty. Je to výchozí LM pro JPanel.

BorderLayout

Rozděluje kontejner do pěti regionů, kde výchozí centrální region je maximalizovaný ostatní zabírají pouze minimální potřebnou plochu. Každý region může obsahovat maximálně jednu komponentu. Je to výchozí rozložení pro JFrame. Pokud boční komponenty nemají minimální velikost (např prázdný frame) nebudou vidět. Implicitní layout pro JFrame, JDialog a JApplet.

BoxLayout

Řadí komponenty za sebe horizontálně do řádku (LINE_AXIS) nebo pod sebe vertikálně do sloupce (PAGE_AXIS). Obdoba FlowLayout, ale s více možnostmi.

GridLayout

Umísťuje komponenty do mřížky (řádek a sloupec). Každá komponenta využívá celou buňku. Všechny buňky mají stejnou velikost.

GridBagLayout

Jeden z nejkomplexnějších layoutů, který rozmístí jednotlivé komponenty do mřížky obdobně jako GridLayout. Řádky i sloupce mohou mít různou velikost. Komponenty mohou zabírat více buněk (rowspan, columnspan).