GPG – Lesson 1

  • Seznámení s obsahem předmětu
  • Opakování
  • Úvod do analytické geometrie