URO Lesson 8

1. Úvod do Qt.  [pdf]
Knihovna Qt za vznikem stojí firma Trolltech (1994) v Oslu (Norsko), která vytváří grafické uživatelské rozhraní (GUI) pro C++. Jedná se o multi-platformní GUI C++ knihovnu, určenou pro vývoj aplikací (Unix/X, Windows). Mezi nejdůležitější části patří pochopení signálu a slotů.  Při kompilaci se vytváří tzv. Meta Object Compiler (MOC) soubory, které propojují c++ s knihovnou.

Od firmy Trolltech licenci odkoupila firma Nokia, nyní projekt také jako OpenSource (http://qt-project.org/downloads) (Qt 5.x libraries and Qt Creator 2.x)

2. Cvičení 8 sablona (cviceni_8.zip)