URO Lesson 2

1. Seznámení s dalšími prvky, příkazy a možnostmi jazyka Python a knihovny Tkinter.

Prezentace [ pdf ]

2. Základní ukázkové úlohy tk_examples.zip (python 3.x) priklady_Python.zip (python 2.x) (ukázkové příklady)

3. Zkonzultujte na cvičení prvotní návrh vašeho GUI

4. Dokumentace https://docs.python.org/3.0/library/tkinter.html

5. PyScipter (An open-source Python Integrated Development Environment (IDE))

6. Výpočet kvadratické rovnice šablona_triangle.zip  (stara šablona sablona_qrov_python.zip). Pokuste se prosím během cvičení (za asistence cvičícího) dopracovat šablonu do finálního stavu. Vzhled i funkčnost si libovolně rozšiřte (menu, nastavení apod.).
 
Výsledné základní GUI funkčního programu pro výpočet obvod a obsah trojúhelníku (kvadratické rovnice).