PJ1 Lesson 2

Cíle

Naučit frekventanta vytvářet třídu, konstruktor, instanční proměnné a zajistit pochopení smyslu kompozice objektů(složení jednoho objektu z jednoho nebo více jiných objektů).
Postup

Stáhněte si a otevřete projekt – lab02.zip

Vytvořte novou třídu „Dum.“

Vytvořte bezparametrický konstruktor, ve kterém se vytváří zelená střecha tvořená trojúhelníkem (objekt třídy Triangle) a šedé zdivo (objekt Rectangle).

Vytvořte metody moveRight a moveDown, které způsobí posunutí domu o určitý počet pixelů v požadovaném směru.

Vytvořte metody getX a getY, které vrátí pozici domu.

Vytvořte metodu setPosition.

V programu před vytvořením domu se zeptejte na pozici X a Y zobrazte nově vytvořený dům na této pozici – udělejte variantu, která používá Scanner i variantu, která používá metody ze třídy IO (součást balíčku).

Ošetřete to, že dům není položen na pozici mimo rozsah plátna.

Předchozí úkol vyřešte pomocí operátoru modulo.


Domácí úkol

Pracujte na zadaných samostatných úkolech. Jedná se “TODO” 1-6, která jsou jako komentáře ve třídě Pacman. Snadné zobrazení je v eclipsu – “Window/Show View/Tasks”.


Random rand = new Random();
var = minimum + rand.nextInt((maximum - minimum) + 1);

Pokus te se podívat na základy JavaFX a  Canvasu … např. na ukázky na https://docs.oracle.com/javafx/2/canvas/jfxpub-canvas.htm