MGA – Lesson 6

Cvičení [cviceni_6.pdf] //cvičení 6

židle [zidle.zip] //testovací scéna

http://blender.vsb.cz/download/mga/cviceni/textures.zip

 

Testovací úloha: Vytvořte model(y) u kterých využijete zapečení (bake) základních informací (AO, Shadow, etc.). Otestujte v ZPG projektu i Blenderu.