PJ1 Lesson 7

1. zápočtový test.

Práce na zápočtovém projektu. Kontrola zadání a aktuální verze zápočtového projektu.