PJ1 Lesson 6


Dopracujte věci z minulého cvičení.
Vytvořte třídu Ufo která bude kreslit obrázek vesmírné lodi mimozemštanů a bude se pohybovat po omezené ploše. Třída bude podobně jako cihla vhodné rozhraní ( Paintable , Shootable, Movable, popřípadě jejich kombinace) .