URO Combined form

Informace pro kombinovanou formu studia

Garant předmětu a přednášející: doc. Dr. Ing. Eduard Sojka

Cvičící: Ing. Martin Němec, Ph.D.

Harmonogram

Vzhledem k aktuálnímu stavu bude kombinovaná forma probíhat stejně jako normální forma studia.
Bližší informace na facebooku:
https://www.facebook.com/groups/144319596877784/

1. setkání (22.2.2020): Úvod do programování uživatelských rozhraní v Pythonu + Tkinter.

Úkol: návrh a implementace GUI: Navrhněte vlastní GUI pro vámi vybraný program. Měl by obsahovat min. tři rozsáhlejší okna (viz. tutoriál). Návrh ve formátu PDF odešlete prosím do dalšího cvičení (21.3.2020). Výsledek nebude funkční, jedná se pouze o GUI (prototyp aplikace). Pokuste se vytvořit alespoň začátek aplikace v Pythonu (Python 3.4.x) a knihovny tkinter (viz. tutoriál). Odeslané návrhy GUI (tři rozsáhlejší obrazovky), budeme na dalším cvičení probírat a hodnotit.

https://docs.python.org/3.4/library/tkinter.html

Příklady pro verzi 3.4 (priklady.zip)

2. setkání (7.3.2020): Organizace studia. Přednáška „Design uživatelských rozhraní I“.

3. setkání (21.3.2020): Pokračování v Pythonu + tkinter. Rozbor odeslaných GUI. Základní chyby GUI.

Úkol: Dopracujte prosím formulář a první zápočtový projekt (podle připomínek na tomto tutoriálu). Odevzdejte na cvičení 25.4.2020.

4. setkání (4.4.2020): Přednáška „Design uživatelských rozhraní II“.

5. setkání (25.4.2020): Rozbor GUI. Úvod do Java+Swing. MVC.

Úkol: Vypracujte kalkulačku (MVC) a rozšiřte ji minimálně o jedno další okno (například nastavení). Odevzdat na cvičení 16.5.2020.

6. setkání (16.5.2020): Úvod do programování uživatelských rozhraní v C++ s využitím Qt. Diskuze nad jednotlivými GUI.

Úkol: Odevzdání projektu

Poznámka: Na jednotlivá setkání není zapotřebí žádné speciální přípravy. Předpokládá se ale znalost programovacích jazyků C++ a Java. Během jednotlivých lekcí budou posluchači vždy uvedeni do problematiky formou výkladu a vysvětlení ukázkových příkladů. Tyto příklady jsou konstruovány tak, aby se posluchači seznámili s nejdůležitějšími partiemi daného tématu. Případné problémy vzniklé při řešení úloh budou konzultovány individuálně.

Podmínky udělení zápočtu

Projekt I – návrh + realizace GUI v Pythonu, celkem 40 bodů (min. 20)

Projekt II – realizace GUI v C++ a Qt nebo v Java a Swing, celkem 40 bodů (min. 20)

Aktivita a dopracování vzorových příkladů započatých na cvičení, celkem 20 bodů (min. 10)

Projekt

Posluchač navrhne uživatelské rozhraní menšího rozsahu (3-4 obrazovky s větším počtem prvků) dle vlastního návrhu a realizuje ho.

Klasifikace se uděluje na základě diskuse nad příklady (v okamžiku odevzdání) a diskuse nad vlastním projektem posluchače (v případě kombinovaných studentů lze v krajním případě použít pro komunikaci email). U projektu se hodnotí jak návrh a design vypracovaného GUI, tak praktická realizace (čitelnost, správnost a funkčnost). Projekty odešlete přes odevzdání projektu (Projekty (kombin.)).

Základním cílem zápočtového projektu je návrh GUI podle teorie probirané na přednáškách. Používejte prosím relativní pozicování (tzn. nepoužívejte absolutní umísťování objektů na určitý pixel obrazovky, tak jako by vám to vytvořily různé visuální nástroje, Visual TCL, NetBeans, apod.).

Takto je to špatně : absolutní_pozice(400, 350).

Projekty nemusí být plně funkční, mohly by však obsahovat alespoň statická data a jednoduché operace potřebné k simulaci, procházení statických záznamu, přidávání, mazání apod.