URO Lesson 13

1. Cílem dnešního cvičení bude podívat se na programování trošku jiným pohledem. Základem bude architektura MVC (Model-View-Controller). MVC odděluje datový model aplikace, uživatelské rozhraní a řídicí logiku.

  • Model (model) – reprezentace informací a dat.
  • View (zobrazení) –  zobrazuje data a ovládání do podoby vhodné k interaktivní prezentaci uživateli.
  • Controller (řízení) – reaguje na události (typicky pocházející od uživatele) a zajišťuje změny v modelu nebo v pohledu.

Jaké výhody přináší použití MVC ?

2. Upravte příklad ze předcházejících cvičení tak, aby splňoval architekturu MVC.