Lesson 13

Zaměřte se na OOP a v případě potřeby konzultujte váš projekt.