Modeling in Graphic Applications

Hlavním cílem předmětu MGA je seznámit studenty s možnostmi tvorby 3D scény a navázat tak na předmět ZPG. Během semestru si studenti vytvoří vlastní scénu pomocí profesionálního nástroje pro grafické 3D modelování (Blender). Výsledkem cvičení bude scéna (modely, textury, normál mapy apod.), kterou si studenti přenesou do vlastního prostředí, které vytvořili v předmětu ZPG.