PJ1 Lesson 5

Přidejte třídy WoodBrick a IronBrick, které překryjí metodu pro trefení míčem, kde železnou bude nutné trefit 2x a dřevěnou stačí pouze jednou. Překryjte u železné metodu pro kontrolu trefení míčem.

Třídu Brick změnte na AbtractBrick, která bude obsahovat společné vlastnosti – možnost nastavení polohy (bude Movable) a že je Paintable .

Vytvořte rozhraní Combined, která bude zároveň Paintable a Shootable. Rozhraní zdědí od více rozhraní najednou (public interface Combined extends … ) .