GPG – Lesson 6

Základní dělení kvadratických ploch. Regulární a singulární kvadriky.