PJ1 Lesson 10

Pracujte s textem ve třídě „Book“ – stejná jako pro cvičení 8.

Pracujte v projektu pl1-lab10.zip.
InputStreamReader(Book.class.getResourceAsStream(“/pl1/lab08/book.txt”));

1. Implementaci StringLengthComparator nahraďte implementací pomocí:

–   “nested” třídy;
–    lokální třídy;
–    “anonymní” třídy;
–    lambda výrazu;
–    referencí na metodu.

Vysvětlete proč není vhodná implementace pomocí “inner class”.

Následující úlohy realizujte pomocí stream-ů (API v java.util.stream)

2. Tiskněte slova delší než 2.

3. Tiskněte slova převedená na “lower-case” s odstraněním duplicit (použijte metodu distinct)

4. Spočítejte průměrnou délku slov (převedené na lower-case a bez opakování).

5. Prostudujte implementaci poskytnou tutorem pro spočítání četností slov.

6. Vytiskněte slova seřazená podle četnosti.

7. Všechny předchozí realizujte tak, že místo tisku na konzoli bude výsledek seznam.