Java – Lesson 11

Prezentujte aktuální stav svého zápočtového projektu.

Prakticky si ověřte znalosti získané na přednášce, nezapomeňte, že v Javě existují různé knihovny a musíte se řídit vlastnostmi použité knihovny. Např. pro parsery XML můžete použít několik knihoven.

XML (Extensible Markup Language) – značkovací jazyk, kde jsou data odělena v souboru jednotlivými tagy. Je vhodný např. pro výměnu dat mezi různými aplikacemi.

Odzkoušejte si příklady z přednášky a porovnejte probrané rozhraní SAX (Simple API for XML) a DOM (Document Object Model).

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<lide>
 <osoba>
  <jmeno="Pepa" />
 </osoba>
 <osoba>
  <jmeno="Karel" />
 </osoba>
</lide>

JSON (JavaScript Object Notation) formát pro výměnu dat nejen na Webu. Oproti XML je vhodnější pro zápis krátných strukturovanch dat. Základní typy (string, number, object, array atd.).

{
  "Database":"mysql", // Database type.
  "Host":"localhost",
  "User":"root", 
}

Úkol: Projděte si příklady z přednášky. Načtěte a vypište (uložte) data ve formátu JSON (ze souboru nebo webu).

Komunikace klient-server

Vyjděte ze znalosti získaných na přednášce a vytvořte jednoduchou aplikaci klienta, kde pomoci FXML vytvoříte jednoduché okno se vstupním řádkem a tlačítkem SEND. Aplikace se automaticky připojí k serveru a po kliknutí na tlačítko SEND odešle text napsaný ve vstupním řádku na server.

Aplikaci prakticky ověřte na cvičení.

Obsah vstupního řádku (např. login a vaše jméno) odešlete na server do školní sítě 158.196.157.108:5000

import java.io.DataOutputStream;
import java.net.Socket;

public class SimpleClient {
	
	public static void main(String[] args ) {
		try(Socket server = new Socket("localhost",5000)){
			DataOutputStream out  = new DataOutputStream(server.getOutputStream()); 
			out.writeUTF("Žluťoučký kůň");
			out.writeUTF("QUIT"); 
			out.close();
			
		}catch(Exception e) {
			System.out.println("Chyba spojení");
		}
	}
}