URO Lesson 14

1. Obhájení druhého zápočtového projektu a zapsání zápočtu.