Java – Lesson 13

Odevzdávání projektů, závěrečná písemka.