MGA – Lesson 4

Cvičení [cviceni.pdf] //cvičení

Nejprve se pokusíme vytvořit krychli a na ní namapovat jednoduchou texturu.

Textura kostky

http://blender.vsb.cz/download/mga/cviceni/kostka.png

Následně začneme experimenty se složitějšími objekty.

http://blender.vsb.cz/download/mga/cviceni/textures.zip

Pokuste se namapovat vhodně textury na naší upravenou židli.

Testovací úloha: Přiřaďte svým modelům vhodné textury. Upravte a rozšiřte scénu z předcházejícího cvičení. Zobrazte ji v projektu ZPG