PJ1 Lesson 8

Collections

[ pl1-lab08.zip ] [javadoc] [czech]

Používejte třídu pl1.lab08.Book, která má metody:

– toString – vrátí anglický text knihy “Stařec a moře”
– getWords – vrátí jednotlivá slova text této knihy jako Collection.

1. Vytisknete postupně všechna slova pomocí: iterátoru; konstrukce foreach.

2. Pomocí iterátoru zajistětě, že odstraníte z vrácené kolekce všechna slova “the” (ignorujte velikost písmen pomocí equalsIgnoreCase)

3. Spočítejte průměrnou délku slova a následně vytiskněte všechna slova s nadprůměrnou délkou.

4. Seřaďte slova podle délky.

5. Vytiskněte všechna slova ze souboru bez toho aby se opakovala (použijte Set) a ignorujte velikost písmen (použijte metodu toLowerCase třídy String).

6. Předchozí úkol modifikujte tak, aby se zachovalo pořadí prvního výskytu (použijte LinkedHashSet).

7. Zjistěte četnosti slov – použijte Map, která realizuje zobrazení slova na četnost jeho výskytu.(klíč bude slovo a hodnota bude počet opakování).

Domácí úkol

1. Upravte úlohu 5. tak, že se slova ze Set budou při procházení vracet setřízené podle délky (použijte TreeSet spolu komparátorem z úlohy 4).

2. Vraťte slova setřízené dle četnosti. (Slova bez opakování vložte do seznamu, který setřídíte pomocí komparátoru, který využije Map z úlohy 7).