Geometry for Computer Graphics

Předmět je určen studentům, kteří se chtějí zabývat počítačovou grafikou. Cílem předmětu je dále prohlubovat znalosti z geometrie a matematiky pro praktické využití v počítačové grafice. Předmět je navazujícím předmětem na ZPG, MGA, PG1.