URO Lesson 3

1. Seznámení s dalšími prvky, příkazy a možnostmi jazyka Python a knihovny Tkinter.

Prezentace [ pdf ]

2. Základní ukázkové úlohy priklady_Python.zip  [110 kB] (ukázkové příklady)

3. Zkonzultujte na cvičení prvotní návrh vašeho GUI, popřípadě dořešte problémové části z předcházejícího cvičení.

4. Kalkulačka v Tkinter (grid). Ke stažení sab_calc.zip. Pokuste se prosím během cvičení (za asistence cvičícího) dopracovat šablonu do finálního stavu. Vzhled i funkčnost si opět libovolně rozšiřte (menu, nastavení apod.).

Výsledné základní GUI funkčního programu pro výpočet obvod a obsah trojúhelníku (kvadratické rovnice).

l = Label(top)
l.pack()
l.config(text = “Hello World”, width = “50” )

Python 3.x
from tkinter.font import *
self.font = Font(size=12, weight=”normal”)