GPG – Lesson 2

Parametrický popis základních těles (bod, přímka, trojúhelník, kružnice), výpočet průsečíků.