PJ1 Lesson 13

Opakování a procházení zápočtových projektů. Náhradní hodina za odpadlé cvičení.

 1. Vytvořte generickou třídu, metodu, rozhranní, atd., ke kterému přidejte omezení na numerický typ a ověřte.
  public class Test<T> {
    private T var;
  
    public T get(){
     return this.var;
    }
  
    public void set(T t){
     this.var=t;
     System.out.println("var="+var+";");
     System.out.println("var is "+var.getClass()+";");
    }
  
    public static void main(String args[]){
  
     Test<String> type = new Test<String>();
     type.set("Text");
     //type.set(10);
  
     Test type1 = new Test(); //raw type
     type1.set("Text"); //valid
     type1.set(10); //valid and autoboxing support
    }
  }
  

  Generický kód využívá parametrizované typy (generický typ T <T>), které jsou nahrazeny konkrétními typy v době použití kódu. Princip generik je znám také z jiných jazyků a především z jazyka C++.