Download

Úvodní přednáška   [prednaska_1.pdf]

Objekty a zobrazovací řetězec  [prednaska_2.pdf]

Transformace v počítačové grafice  [prednaska_3.pdf]

Pohledová a projekční transformace  [prednaska_4.pdf]

Phongův osvětlovací model  [prednaska_5.pdf]

Normal matrix [normal_matrix.pdf]

Viditelnost [viditelnost.pdf]

Identifikace [identifikace.pdf]

Světla v OpenGL [svetla.pdf]

Textury v OpenGL [textury.pdf]

Assimp [assimp.pdf]

Šumové funkce [terrain-noise.pdf]

Křivky [curves.pdf]