PJ1 Lesson 3

lab03.zip Seznamte se strukturou projektu, který je rozdělen do balíčků.

Kvadratická rovnice

Načtěte ze vstupu koeficienty a,b,c – použijte pomocnou třídu IO pro vytvoření vstupních dialogů. Na konzoli „zalogujte“ načtené koeficienty. Vytvořte třídu QuadraticEquation, která provádí výpočet v konstruktoru a výsledné kořeny rovnice vrací pomocí metod getX1, getX2. Proveďte výpočet a vytiskněte výsledné kořeny rovnice. Předělejte načítání pomocí třídy Scanner.

Vykreslování

Do patřičné metody dodělejte kód tak, že se vygenerují náhodná čísla x, y dle rozsahu, které jsou zadány v manipulačním panelu. Dále se načte rozměr a vytvoří se nová instance třídy Rectangle na dané pozici a o daném rozměru.

Domácí úkol

Pro obrazec vytvářený v 1. domácí úloze vytvořte vlastní třídu. Vytvářené objekty budou parametrizovány alespoň souřadnicí. Vytvářejte objekty třídy, kterou jste vytvořili u předchozího úkolu, stejným způsobem jako je popsáno pro cvičení (na náhodných pozicích). Při zpracování můžete využít pomoc v archivu lab03-hw.zip.

Ukázkové řešení domácího úkolu z 2. cvičení

lab02-du-ukazka.zip obsahuje třídy vypracované v rámci 2. domácího úkolu a ukazují ideální řešení tohoto úkolu. Autor je uveden ve zdrojových kódech a ty jsou publikovány v nezměněné formě.