MGA – Lesson 9

Zadání: Cílem tutoriálu je procvičit mapování textur a vyzkoušet si základy animování, proto vyjdeme z modelu dřevěné bedny, kterou by jste měli nejprve naimportovat, opravit topologii, následně vytvořit vhodné materiály a textury, které by se měly zapéct a doplnit podle uvážení např. logem školy, ale můžete bednu pomocí stencil bufferu doplnit o další textury. Následně na modelu vyzkoušet základní animace pomocí klíčování. Animace jsou vytvářet i dalšími možnostmi (např. pomocí fyziky).

1) Naimportujte přiložený model box.fbx.
2) Upravte topologii naimportovaného modelu.
3) Vytvořte materiál textury dřeva.
4) Vhodně namapujte jednotlivé části modelu na texturu dřeva (minimálně albedo a normál mapa).
5) Zapečte nejdříve texturu pro albedo do jedné výsledné a pak pro normál mapu.
6) Označte bednu minimálně logem školy pomocí stencil bufferu, ale klidně přidejte další textury.
7) Vytvořte vlastní animaci bedny (pohyb, otáčení apod.).
8) Animaci by měla obsahovat minimálně 300 snímku (nápad na pohyb boxu nechávám na Vás).
9) Video můžete vyrenderovat v Cycles, pokud by to byl problém kvůli výkonu PC tak zkuste Eevee. V nejhorším případě projekt odešlete bez finálního renderu, pouze blend soubor s texturami.