URO Lesson 4

1. Navrhněte a následně vytvořte na cvičení GUI pro evidenci osob (hledání, zadávání, filtrování).

Prezentace [ cviceni_4.pdf ]      [ šablona_4.zip ] (3.x)   [ šablona_4.zip ] (2.x)

2. Během vytváření si procvičte základní managery rozvržení

Geometry Management

pack(side=LEFT, fill=BOTH, expand=1, anchor=n(ne,s,sw,center),padx=4, pady=4)
grid(row=4, column=0, columnspan=2,sticky=W(E,N,S), padx=2, pady=2)
self.frame.rowconfigure( radek, weight = 1 )
self.frame.columnconfigure( sloupec, weight = 1 )

($columns, $rows) = $mw->gridSize( );
for ($i = 0; $i < $columns; $i++) {
$mw->gridColumnconfigure($i, -weight => 1);
}
for ($i = 0; $i < $rows; $i++) {
$mw->gridRowconfigure($i, -weight => 1);
}
place(x=10, y=50) //absulutní pozicování
place(relx=0.2, rely=0.5, relwidth=0.4)

3. Procvičte i další možnosti a objekty

#Použití různých fontů
from tkinter import *
from tkinter.font import *
self.newFont =Font(family=”Helvetica”, weight=”bold”)
self.newFont.configure(size=30) //změna fontu

self.sc = Scale(self.fr, orient=”horizontal”, length=200, fr=0, to=100, tickinterval=20, command=self.scgetval)

self.sb = Spinbox(self.fr, values=”leden unor brezen duben kveten cerven”)

Tix – Tk Interface eXtension – modul rozšířující další GUI prvky pro použití při návrhu.

NoteBook,  Menu, ComboBox, FileEntry atd. http://docs.python.org/library/tix.html

from tkinter import tix
self.nb = tix.NoteBook(master)
root = tix.Tk()
root.tk.eval(‘package require Tix’)

self.option = OptionMenu(master, self.prom, “bílá”, “žlutá”, “červená”, “černá”, command=self.fce)

self.m1 = PanedWindow(master, sashrelief= RAISED, width= 200)

lb.bind(“<Double-Button-1>”, self.ok)

Multilistbox (tabulka)